< Späť na všetky príspevky
V rámci Európskeho roka zručností 2023, ktorý vyhlásila Európska komisia dňa 10. augusta 2023, sa kultúrno-kreatívny priemysel dočkal dôležitého spojenia.

Partnerstvo Kreatívneho centra Arténa a Národného kontaktného miesta pre ECVET posilňuje Európsky rok zručností 2023

V rámci Európskeho roka zručností 2023, ktorý vyhlásila Európska komisia dňa 10. augusta 2023, sa kultúrno-kreatívny priemysel dočkal dôležitého spojenia. Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali Kreatívne centrum RTVS v zastúpení Viktora Riška, riaditeľa kreatívneho centra Arténa Banská Bystrica a Národná podporná služba EPALE Slovensko v rámci Úseku celoživotného vzdelávania v zastúpení riaditeľa Štátneho inštitút odborného vzdelávania Branislava Hadára, vytvára pôdu pre spoluprácu na rozvoji slovenského kreatívneho priemyslu prostredníctvom vzdelávania dospelých.

Táto dohoda, podpísaná na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prináša nové možnosti pre podporu a rozvoj zručností a inovácií v oblasti kreatívneho priemyslu.