Kreatívne centrá STVR pod značkou Arténa

Kreatívne centrá STVR majú novú identitu a svoje aktivity začínajú komunikovať s novým logom. Chceme byť inšpiráciou, osloviť talenty, rozvíjať ich potenciál, prehlbovať kvalifikáciu, pomáhať s podnikaním a vzájomne sieťovať svojich členov v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Zoznámte sa s audiovizuálnou dielňou STVR, ktorá vystupuje v novom dizajne na všetkých svojich platformách pod značkou Arténa. (fb, LI, IG)

Autorom korporátnej identity je renomovaný Art Director Martin Bajaník z agentúry Pekne & Dobre, ktorému sa podarilo zladiť dizajn s hlavným sloganom, aby sme oslovili čo najširšiu cieľovú skupinu.

Kreatívne talenty na Slovensku si zaslúžia lepšie podporné prostredie. Preto sme vytvorili Arténu – sieť troch audiovizuálnych dielní v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, kde môžu aktéri kreatívneho priemyslu v špičkovo vybavených štúdiách a ateliéroch naberať skúsenosti, zlepšovať zručnosti, či hľadať inovácie.

V rámci Artény sme založili tri akadémie na podporu kreatívneho priemyslu. Každá akadémia má svoju špecializáciu, no zároveň vzájomne spolupracujú, aby prepojili všetky kreatívne profesie na Slovensku.

Akadémia audiovizuálnej tvorby

V Bratislave sa sústredíme na tvorbu audiovizuálnych diel, ako sú filmy, dokumenty, animované filmy, online videá a pod. od úvodnej idey, vytvorenia realizačného tímu až po produkciu a postprodukciu.

Akadémia zvukovej tvorby a nových médií

Banská Bystrica sa zameriava na produkciu kvalitného zvuku či už pre rozhlasové relácie, podcasty, ale aj hudobné produkcie, nahrávanie, dabing a pod. To všetko v špičkovo vybavených štúdiách a s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Akadémia publicistiky a digitalizácie archívu

V Košiciach sa venujeme rozvoju kvalitnej publicistiky a žurnalistiky. Koncentrujeme sa na prípravu príspevku do správ, ale tvoríme aj dokumenty, či inštruktážne videá. Časť centra bude venovaná digitalizácii archívu.

AKADÉMIA PONÚKA:

Workshopy

Programy a dielne pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj kreatívneho talentu bez ohľadu na zázemie a skúsenosti. Snažíme sa rozvíjať všetky zručnosti, ktoré potrebujú profesie v kreatívnom priemysle.

Ateliéry

Programy zamerané na jednotlivcov, ktorí chcú začať aktívne ponúkať nové kreatívne produkty a služby, ale aj inovovať tie existujúce. Ideme viac do hĺbky, s väčšou expertízou a individuálnym poradenstvom.

Networking

Arténa organizuje stretnutia, diskusie, prezentácie či prehliadky, ktoré umožnia aktérom kreatívneho priemyslu sa navzájom stretnúť, spoznať a prípadne nadviazať spoluprácu.

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC STVR (PDF, 504kB)


CIELE ARTÉNY:

· Prinášať trendy                    · Spájať talenty

· Podporovať inovácie           · Rozvíjať podnikanie


PONUKA PROGRAMOV A SLUŽIEB:

· Vzdelávacie programy        · Prenájom priestorov

· Inovačné ateliéry                 · Odborné poradenstvo

· Stretnutia a diskusie           · Návody od expertov

· Prenájom techniky              · Prehliadky a stáže

Zoznam prijímateľov minimálnej pomoci (PDF, 122kB)

Kontakty: artena.ba@rtvs.skartena.bb@rtvs.skartena.ke@rtvs.sk.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci STVR a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.