< Späť na všetky príspevky

V rozhlasovej časti Kreatívneho centa Arténa Banská Bystrica poskytujeme kompletné služby produkčného a postprodukčného charakteru na profesionálnej úrovni. K dispozícií máme 3 štúdiá, kvalitne utlmené a akusticky vyladené. Ich súčasťou sú nástrojové aj vokálne mikrofóny prémiovej kvality od renomovaných značiek (Schoeps, Neuman-Berlin, Audio-Technica…) Všetky štúdiá sú navzájom poprepájané cez digitálnu sieť Dante. 

Rozhlasová postprodukčná réžia

Zvuková réžia v spolupráci so oddelenou nahrávaciu miestnosťou umožňuje postprodukčné spracovanie zvuku – dabovanie TV a filmovej tvorby, komponovanie hudby, nahrávanie menších hudobných telies a skupín rôznych hudobných žánrov ako aj live (prepojenie s vysielaciu réžiou), tak i na záznam, nahrávanie rozhlasových hier, či audiokníh. Na to sa ako audio-pracovná stanica DAW využíva ProTools a k dispoziicií je aj obľúbený audioeditor WaveLab 12Pro. DAW spolupracuje s okolitými zariadeniami (mixážny pult SSL S300, efektový procesor Eventide, ostatné štúdiá) cez protokol DANTE a obsahuje balík editačných a masteringových pluginov. Štúdio obsahuje aj bezdozvukovú komoru (plenér) a je tu možné realizovať aj náročné audionahrávky. Následná postprodukcia môže byť realizovaná až do priestorového formátu 5.1. 

Rozhlasová vysielacia réžia

Vysielacie pracovisko umožňuje Live vysielanie vlastných programov, tak aj programov vyrobených v Kreatívnom centre, a spolu so štúdiom aj diskusné relácie s väčším počtom respondentov. Vysielanie môže prebiehať formou streamu, alebo príspevkovo na jednotlivé okruhy RTVS cez vybraný codec. Technológia je postavená na protokole Livewire a je doplnená o vysielací systém, ktorý tvorí hlavný a záložný vysielací server, nahrávací/archívny a streamovací  server,  a databázový server.

Pre rezerváciu rozhlasového štúdia vyplňte formulár: