< Späť na všetky príspevky

Rozhlasový exteriér obsahuje technológiu umožňujúcu vytvoriť vysielacie pracovisko mimo priestorov kreatívneho centra (KC) s možnosťou spojiť sa ako so samotným KC tak aj s pracoviskami RTVS. Ďalej umožňuje ozvučenie stredných akcií a pri jej rozdelení, dvoch menších akcií, ako aj ich viacstopový záznam a následne editáciu a mastering na rozhlasovom alebo dabingovom pracovisku. Jednotlivé časti technológie (Mix. pult, stageboxy, mikroporty, in ear monitory, procesory) spolupracujú cez protokol DANTE. Pre redakčné účely obsahuje technológia aj dva druhy pracovných staníc na záznam a následnú editáciu príspevkov v teréne.

Pre rezerváciu rozhlasového exteriéra vyplňte formulár: